Porady dla inwestorów

Mężczyźni ubrani w kaski ochronne stojący na wysokim budynkuProces budowlany "w skrócie" dzieli się na:

  • etap projektowania (I),
  • etap realizacji (II).

Jako inwestor powinieneś na etapie projektu:

  • zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu budowlanego, niezbędnych uzgodnień oraz z jego pomocą uzyskać pozwolenie na budowę,
  • posiadając prawomocne pozwolenie na budowę, musisz zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. Masz na to 3 lata od uzyskania pozwolenia na budowę,
  • po zgłoszeniu robót możesz przystąpić do rozpoczęcia prac,
  • Inwestycję powinieneś realizować pod okiem Kierownika Budowy (funkcja zawsze wymagana), który "pokieruje" realizacją. W niektórych przypadkach organ,
  • administracji państwowej narzuca inwestorowi powołanie stanowiska Inspektora Nadzoru, a jest to spowodowane np. skomplikowaniem inwestycji.

W trakcie realizacji Kierownik Budowy zobowiązany jest do takich działań, jak:

  • przejęcie oraz zabezpieczenie terenu budowy,
  • prowadzenie dziennika budowy,
  • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną z zachowaniem przepisów BHP.

Po zakończeniu realizacji należy zgłosić zakończenie budowy. W niektórych przypadkach organ administracji państwowej nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.