Cennik

Osoba licząca na kalkulatorzeSzczegółową cenę związaną z projektem budowlanym podaję zawsze po rozmowie z inwestorem i po omówieniu wszystkich szczegółów. Cena usługi kierowania budową wynika m.in. z położenia budowy oraz wybranej przez Państwa opcji kierowania budową (opcja standard, premium).

Standard - podstawowy wariant kierowania budową. Oferta skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów, którzy wiedzą, jak prowadzić proces budowany, a osoba kierownika budowy jest konieczna z uwagi na wymogi Prawa Budowlanego. W zakres oferty wchodzi sprawdzenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wizyty na placu budowy w ilości niezbędnej do sprawdzenia poprawności wykonania konstrukcji obiektu, instalacji oraz zgodności z Projektem Budowlanym i Decyzją Pozwolenia na budowę. W ramach usługi Standard następuje kontrola kolejnych etapów robót:

  • Fundamenty
  • Stan surowy do poziomu posadzki
  • Ściany parteru
  • Strop
  • Ściany piętra
  • Konstrukcja dachu
  • Pokrycie dachu

Przykładowy i orientacyjny koszt przy budowie domu jednorodzinnego w opcji standard to wydatek rzędu 3000 - 6000 zł.

Premium - opcja najbardziej rozszerzona. Oferta skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów, którzy po raz pierwszy budują swój dom i chcą powierzyć kontrolę budowy oraz jej kosztów specjaliście. W zakres oferty wchodzi przede wszystkim przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, który jeszcze przed rozpoczęciem budowy pozwoli określić koszty budowy. Propozycja zakłada również pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w urzędach, pomoc w wyborze najlepszych ekip budowlanych i stałego nadzoru każdego etapu prac. Opcja Premium zawiera reprezentowanie inwestora na placu budowy, płacenie podwykonawcom oraz zamawianie materiałów budowlanych. Wszelkie formy współpracy są do ustalenia z inwestorem.